Điền đầy đủ thông tin người tham gia với MÃ ĐƠN HÀNG đã thanh toán thành công.

Nếu đăng ký cho nhóm, đại diện nhóm copy đường dẫn: Điền thông tin người tham gia cùng MÃ ĐƠN HÀNG gửi cho các thành viên nhóm điền thông tin. Ban tổ chức sẽ gửi email xác nhận đăng ký hoàn tất khi nhóm đã điền đủ thông tin theo số lượng vé đã mua

THÔNG TIN NGƯỜI THAM GIA